Kvalitet & Miljö

Lideco AB är sedan 4 november 2002 kvalitets och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt
SS-EN ISO 14001. Utgångspunkten för både kvalitet- och miljösystemet är att med kunden i fokus
sträva efter att ständigt utveckla och förbättra företagets verksamhet.

 

Se filmen om Lidecos Kvalitetsarbete!