Ett verktyg, en leverans

För att underlätta för dig erbjuder vi sampaketering av alla komponenter till ett verktyg. Vi ordnar så att alla ingående artiklar levereras till oss för att märkas upp, paketeras och skickas i en samlad leverans. Då blir det ännu enklare för dig att snabbt komma igång och montera. De komponenter som produceras hos oss har dessutom en märkning på själva produkten, så att de enkelt kan ersättas.