Fråga

År - Månad
Fråga
2024 - 02
Hur är era förväntningar för de kommande 6 månaderna?
0%
0%
0%
0%
100%
2024 - 01
Hur troligt är det att du skulle rekommendera Lideco som leverantör? Lämna gärna en kommentar!
0%
0%
18%
25%
57%
2023 - 11
Hur upplever du nedladdning av CAD-filer från oss, Fibro, Kaller, Moeller, Kukamet? Lämna gärna kommentar.
0%
0%
33%
33%
33%
2023 - 10
Lideco ställer ut på Elmia Subcontractor 14-16 November i monter D03:40. Hur troligt är det att du besöker oss och mässan?
17%
6%
6%
33%
39%
2023 - 09
Hur upplever du vårt produktutbud? Om något saknas vill vi gärna ha din kommentar!
0%
0%
0%
29%
71%
2023 - 06
Hur upplever du vår tillgänglighet?
5%
0%
5%
20%
70%
2023 - 04
Hur upplever du våra infobrev? Lämna gärna kommentar!
13%
0%
4%
48%
35%
2023 - 01
Planerar ni för investering i produktion eller produktionsutrustning under 2023?
6%
24%
12%
18%
39%
2022 - 11
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
4%
13%
17%
30%
35%
2022 - 09
Hur ser era förväntningar ut för de kommande sex månaderna?
10%
3%
16%
23%
48%
2022 - 08
Jobbar ert företag med någon form av hållbarhetsmål?
6%
0%
11%
22%
61%
2022 - 05
Är det viktigt för er att vi håller öppet hela sommaren?
60%
4%
15%
4%
17%
2022 - 04
Hur tycker du att det har fungerat med digitala möten?
19%
0%
19%
31%
31%
2022 - 03
Får ni på ditt företag göra förfrågningar eller order via e-handel?
12%
6%
0%
12%
71%
2022 - 01
Hur tror du konjunkturen utvecklas för ditt företag under 2022?
4%
0%
7%
39%
50%
2021 - 11
Hur nöjd är du med våra svarstider (mejl/telefon/chat)?
0%
0%
12%
29%
59%
2021 - 10
Lideco ställer ut på Elmia Subcontractor 9-12 november i monter D02:36. Hur troligt är det att du besöker mässan?
31%
6%
29%
3%
31%
2021 - 09
Hur ser du på digitala möten som komplement till fysiska möten?
3%
7%
21%
24%
45%
2021 - 06
Hur upplever du kontakten med Lideco har fungerat under pandemin? (Du får gärna motivera ditt svar)
5%
0%
5%
33%
57%
2021 - 04
Hur tror du konjunkturen utvecklas för ditt företag de närmaste 6 månaderna?
0%
0%
14%
62%
24%
2020 - 11
Hur nöjd är du med vår E-handel? Lämna gärna förbättringsförslag!
5%
0%
11%
32%
53%
2020 - 09
Hur ser ni på att ta emot besök med hänsyn till covid-19?
20%
16%
18%
30%
16%
2020 - 05
Skulle det vara intressant att delta i utbildningswebinar med Lideco?
18%
4%
11%
21%
46%
2020 - 03
Hur ser aktuell orderingång ut?
11%
14%
19%
35%
22%
2020 - 01
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
17%
8%
22%
24%
28%