FTI - NPA

Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar, och hanterar dessa enligt lagen om producentansvar.

Inför 2024 är vi anslutna till Näringslivets Producentansvar NPA.