FTI

Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar, och hanterar dessa enligt lagen om producentansvar.