ISO 9001/ISO 14001

Lideco AB är sedan 4 november 2002 kvalitets och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt
SS-EN ISO 14001. 

Länk till ISO-Certifikat