Globala målen

Med hjälp av Agenda 2030 och de Globala målen kan vi tillsammans skapa en hållbar utveckling som avskaffar extrem fattigdom, minskar ojämlikheter och orättvisor i världen, främjar fred och rättvisa och löser klimatkrisen utan att äventyra kommande generationers möjligheter.