Hållbart företagande hos Lideco

Mål som gör skillnad

Vi har valt ut några av FN:s Globala mål att fokusera på, där vi anser att vi kan påverka och har störst möjlighet att göra skillnad. Här är några saker vi jobbar med i dessa frågor:

Regelbundna hälsokontroller
Eget gym
Tillgång till färsk frukt
Bakteriedödande luftrenare i kontor
Regelbundna medarbetarundersökningar

Gemensamma värdegrunder
Företagskultur
Code of Conduct

Gemensamma mål
Delaktighet
Skyddsrond
Utbildningar

Kvalitetscertifiering
Miljöcertifiering
Digitalisering
Medvetna leverantörsval
Bra Arbetsmiljö
LED-lampor
Modern maskinpark
Digitala möten
Miljövänliga alternativ som tjänstebilar
Elladdare för elbilar
Utbildning i Eco-driving
Delaktiga i hållbarhetsnätverk

Sopsortering
Återvinning
Tygkassar
Miljövänlig skärvätska
Sampackning
Veckoleveranser
Hög leveranssäkerhet
Miljövänligt emballage

Minska transporterna för våra kunder
Digitala möten
Samordning av tjänsteresor
Utbildning av personal
Eco-driving
Sopsortering
Styrning av belysning