Hållbarhet på Lideco

"There is no business on a dead planet" 

David R Bower (1912-2000)

 

Lideco började tidigt att arbeta med hållbarhetsfrågor och vi har varit miljö- och kvalitetscertifierade sedan 2002. För oss är det både inspirerande och självklart att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar ansvar genom ett hållbart företagande. Vi tänker både globalt, lokalt och internt när vi hela tiden försöker bli lite bättre samtidigt som vi försöker bibehålla en ekonomisk hållbarhet.

Med stöd av de tre hållbarhetsdimensionerna ”People, Planet, Profit”, Globala Målen och fokus på våra huvudmål tycker vi att vi är på rätt väg för ett hållbart företagande. Som kund hos Lideco kan du känna dig trygg med att vi gör vad vi kan för att minimera miljöpåverkan.

Se filmen om Lidecos Hållbarhetsarbete!