Hållbarhet på Lideco

Vårt företag jobbar efter 3 huvudmål:
100% nöjda kunder, God företagskultur och Hållbart företagande.

För oss är det både inspirerande och självklart att bidra till ett samhälle där vi tar ansvar genom ett
hållbart företagande.
Som stöd i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att jobba med FN:S globala mål, där vi årligen väljer ut
ytterligare 1-2 mål att jobba med.

Vi försöker att vara ett föredöme i att skapa ett rättvist, jämställt och klimatneutralt samhälle samt att
påverka och inspirera våra anställda och vår omgivning att bidra till ett hållbart samhälle