Verksamhetspolicy

Lideco AB arbetar med tillverkning, inköp, försäljning och marknadsföring av verktygskomponenter, stansmaskinsverktyg och kringutrustning. Vårt mål är att förbli ledande i branschen med en personal som mår bra i en god arbetsmiljö, där vi tillsammans ska ha kul på jobbet!

Vi fokuserar på att få våra kunder nöjda genom att förutse och förstå kundernas behov och överträffa deras förväntningar. Vårt mål är att leverera enligt kundens önskemål, felfritt och i rätt tid. Vi utbildar och informerar kontinuerligt våra kunder för att skapa mervärde.

Ständiga förbättringar ska genomsyra hela verksamheten. Regelbunda kundundersökningar och mätningar ger en indikation på vad vi kan göra bättre. Uppfyllande av verksamhetens mål samt genomförande av förbättringsförslag ska också bidra till en bättre verksamhet.

Vi ska prioritera miljömärkta produkter och i möjligaste mån välja miljömedvetna leverantörer samt hantera vårt avfall på bästa sätt.

Med gällande lagstiftning som minimikrav, kundkrav och krav från övriga intressenter ska vi regelbundet granska verksamheten, fastställa mål, mäta och följa upp dessa ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Vi ska ha en engagerad och kompetent personalstyrka, där varje anställd ska ha eget ansvar och vara en god ambassadör för Lideco AB. Alla medarbetare ska utbildas och informeras om kvalitetstänkande, miljö och säkerhet samt försöka påverka, både internt och externt, till att minimera miljöpåverkan på arbetsplatsen såväl som på fritiden. Lideco AB ska ha en alkohol- och drogfri arbetsplats och uppmuntra de anställda till ett hälsosamt liv.

Lideco AB respekterar mänskliga rättigheter, främjar rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, hög etisk standard och motverkar all form av diskriminering.

Vi ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, såväl internt som externt, så att Lideco AB alltid förknippas med nöjda kunder, god kvalitet, bra service och minsta möjliga miljöpåverkan.

Dalstorp 2019-01-09

Peter Nilsson
VD för Lideco AB