Fråga

År - Månad
Fråga
2020 - 01
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
18%
8%
23%
24%
27%
2019 - 08
Hur nöjd är du med Lidecos leveranstider?
8%
1%
12%
21%
58%
2019 - 07
Hur uppfattades vår säljare vid senaste besöket?
4%
12%
18%
8%
58%