Fråga

År - Månad
Fråga
2021 - 09
Hur ser du på digitala möten som komplement till fysiska möten?
3%
7%
21%
24%
45%
2021 - 06
Hur upplever du kontakten med Lideco har fungerat under pandemin? (Du får gärna motivera ditt svar)
5%
0%
5%
33%
57%
2021 - 04
Hur tror du konjunkturen utvecklas för ditt företag de närmaste 6 månaderna?
0%
0%
14%
62%
24%
2020 - 11
Hur nöjd är du med vår E-handel? Lämna gärna förbättringsförslag!
5%
0%
10%
32%
53%
2020 - 09
Hur ser ni på att ta emot besök med hänsyn till covid-19?
20%
16%
18%
30%
16%
2020 - 05
Skulle det vara intressant att delta i utbildningswebinar med Lideco?
18%
4%
11%
21%
46%
2020 - 03
Hur ser aktuell orderingång ut?
11%
14%
18%
35%
22%
2020 - 01
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
17%
8%
23%
24%
28%