Fråga

År - Månad
Fråga
2020 - 09
Hur ser ni på att ta emot besök med hänsyn till covid-19?
20%
17%
16%
30%
17%
2020 - 05
Skulle det vara intressant att delta i utbildningswebinar med Lideco?
18%
4%
11%
21%
46%
2020 - 03
Hur ser aktuell orderingång ut?
11%
14%
18%
35%
22%
2020 - 01
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
17%
8%
23%
24%
28%