Fråga

År - Månad
Fråga
2020 - 11
Hur nöjd är du med vår E-handel? Lämna gärna förbättringsförslag!
5%
0%
10%
32%
53%
2020 - 09
Hur ser ni på att ta emot besök med hänsyn till covid-19?
20%
16%
18%
30%
16%
2020 - 05
Skulle det vara intressant att delta i utbildningswebinar med Lideco?
18%
4%
11%
21%
46%
2020 - 03
Hur ser aktuell orderingång ut?
11%
14%
18%
35%
22%
2020 - 01
Är det viktigt för dig med tryckta kataloger och broschyrer?
17%
8%
23%
24%
28%