Lidecos Vision

Vi försöker vara ett föredöme i att skapa ett rättvist, jämställt och klimatneutralt samhälle samt att påverka och inspirera våra anställda och vår omgivning att bidra till ett hållbart samhälle.

 

Utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ”People, Planet, Profit” jobbar vi för ett hållbart företagande med följande huvudmål:

  • 100% nöjda kunder
  • Bra lönsamhet
  • God företagskultur
  • Hållbart företagande