FN:s globala mål

 

FN har förbundit sig till 17 globala mål att uppnå till 2030:

-Att avskaffa extrem fattigdom
-Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
-Att främja fred och rättvisa
-Att lösa klimatkrisen