VD bloggen

God fortsättning på det nya året!

Så är det 2020 och vi går in i ett nytt decennium med både möjligheter och utmaningar. Av allt att döma blir det mycket fokus på klimatet och att reducera vår miljöpåverkan de närmaste 10 åren. Som stöd i vårt eget arbete med hållbart företagande började vi för några år sedan arbeta med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och vi kommer att fortsätta att försöka bidra till ett hållbarare företagande.

Tittar vi bakåt och summerar 10-talet så är det otroligt mycket som har hänt. Digitalisering och automatisering av rutiner har verkligen slagit igenom och förändrat arbetssätt. Hälften av alla orderrader kommer idag till oss elektroniskt via e-handel eller filimport. I vår produktion har vi utvecklat våra arbetssätt och har helt andra rutiner idag.

Även under ett år händer mycket. Några av våra höjdpunkter under 2019 var:

  • Investering i en ny slipmaskin och en ny trådgnist till vår produktion.

  • Lansering av en ny mobilanpassad hemsida och e-handel där det är ännu snabbare och enklare att lägga beställningar.

  • Ny agentur och produktsortiment - SAMEC Srl i Italien tillverkar transferutrustning.

  • Samarbete med Rise i projektet "Den cirkulära leverantörskedjan" där vi försöker hitta framtidens hållbara affärsmodeller.

Nu sätter vi nya mål och aktiviteter för både 2020 och 20-talet.

Under året blir en av höjdpunkterna våra traditionella "Kallerdagar" där vi träffas hos Strömsholmen i Tranås för utbildningar och föreläsningar.

Vi har beställt en ny svarv som kommer i februari. Mer om detta och andra nyheter/evenemang längre fram i år.

 VD bloggen