MATE byter namn


Det nya namnet MATE Precision Technologies speglar ett bredare utbud än endast verktyg och stämmer därför bättre överrens med vad MATE tillhandahåller.MATE byter namn