Lideco Verktygsfinansiering

Säkra finansieringen och trygga ett fungerande kassaflöde i varje projekt!

Likviditet i verktygsprojekt upplevs ofta som ett stort problem.

Lideco verktygsfinansiering innebär minimal likviditetsansträngning för både tillverkare och köpare.

Lideco Verktygsfinansiering består av två produkter. Ett verktygskreditiv för att optimera kassaflödet för verktygsmakaren under tillverkningen och en möjlighet till leasing av det färdiga verktyget för köparen.

Hör av dig så berättar vi mer!

 

 Lideco Verktygsfinansiering